Σιδηροδρομικός βραχίονας

  • Diversified Elevator Guide Rail Brackets

    Διαφοροποιημένοι βραχίονες οδηγών ανελκυστήρων

    Το πλαίσιο σιδηροτροχιάς οδηγού ανελκυστήρα χρησιμοποιείται ως στήριγμα για τη στήριξη και τη στερέωση της ράγας οδήγησης και είναι εγκατεστημένο στον τοίχο ή τη δοκό του ανυψωτήρα. Διορθώνει τη χωρική θέση της ράγας οδήγησης και φέρει διάφορες ενέργειες από τη ράγα οδηγού. Απαιτείται κάθε ράγα οδηγού να υποστηρίζεται από τουλάχιστον δύο στηρίγματα ράγας οδηγού. Επειδή ορισμένοι ανελκυστήρες περιορίζονται από το ύψος του τελευταίου ορόφου, απαιτείται μόνο ένα στήριγμα ράγας οδηγού εάν το μήκος της ράγας οδηγού είναι μικρότερο από 800mm.