Αντίβαρο μπλοκ

  • Elevator Counterweight With Various Materials

    Ανυψωτικό ασανσέρ με διάφορα υλικά

    Το αντίβαρο του ανελκυστήρα τοποθετείται στη μέση του πλαισίου αντίβαρα του ανελκυστήρα για να ρυθμίσει το βάρος του αντίβαρου, το οποίο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Το σχήμα του αντίβαρου του ανελκυστήρα είναι κυβοειδές. Αφού τοποθετηθεί το σιδερένιο τεμάχιο αντίβαρου στο πλαίσιο του αντίβαρου, πρέπει να πιεστεί σφιχτά με μια πλάκα πίεσης για να αποφευχθεί η κίνηση του ασανσέρ και η δημιουργία θορύβου κατά τη λειτουργία.