Βίδες αγκύρωσης

  • Anchor Bolts For Fixing Bracket

    Βίδες αγκύρωσης για στήριγμα στήριξης

    Τα μπουλόνια διαστολής ανελκυστήρων χωρίζονται σε μπουλόνια επέκτασης περιβλήματος και μπουλόνια επέκτασης επισκευής οχημάτων, τα οποία γενικά αποτελούνται από βίδα, σωλήνα διαστολής, επίπεδη ροδέλα, ροδέλα ελατηρίου και εξαγωνικό παξιμάδι. Η αρχή στερέωσης της βίδας διαστολής: χρησιμοποιήστε την κλίση σε σχήμα σφήνας για να προωθήσετε τη διαστολή για να δημιουργήσετε δύναμη σύνδεσης τριβής για να επιτύχετε το σταθερό αποτέλεσμα. Σε γενικές γραμμές, αφού ο μπουλόνι διαστολής εισέλθει στην οπή στο έδαφος ή στον τοίχο, χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να σφίξετε το παξιμάδι στο μπουλόνι διαστολής δεξιόστροφα.